loaderLegal Notice

Waskönig & Partner - Tandartsen
Dr. Dieter Waskönig
Dr. Dennis Waskönig
Twicklerstr. 24
48691 Vreden
T: 02564-33993
E: info@praxis-waskoenig.de

Aanvullende informatie volgens § 5 van de Wet Telemedia:

Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:
Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken van Noord-Rijnland-Westfalen

Bevoegde kamer:
Tandartsvereniging Westfalen-Lippe
Auf der Horst 29
48147 Münster
T: 0251-507-0
F: 0251-507 570
E: ZAEKWL@t-online.de


Tandartsassociatie:
Tandartsvereniging Westfalen-Lippe
Auf der Horst 29
48147 Münster
T.: 0251-507-0
F: 0251-507 570
E: ZAEKWL@t-online.de

Functietitel:
Tandarts

Wettelijke voorschriften:
Wet Tandheelkunde, GOZ, Beroepscode Vergoedingsschema Tandartsvereniging, Wet Gezondheidsberoepen, Wet Telemedia (hierna TMG)

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 II RStV

Dr. Dennis Waskönig
Twicklerstr. 17
48691 Vreden

Ontwerp en realisatie:
Bonnie & Clyde


Aansprakelijkheid inhoud:
Zoals vermeld in TMG § 7 Art. 1, zijn serviceproviders verantwoordelijk voor de inhoud en eigen informatie van deze website en het beschikbaar stellen hiervan. Volgens TMG-paragrafen 8 tot en met 10, zijn wij, als serviceprovider, niet verplicht om toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen informatie, of deze te onderzoeken op illegale activiteiten
. De verplichting om het gebruik van informatie, onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheidsstelling in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment van kennisname van een specifieke inbreuk. Na kennisname van de betreffende schendingen zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid gekoppelde websites
Ons aanbod omvat koppelingen naar websites van derden, waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud van deze websites. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gekoppelde websites is de respectievelijke aanbieder of exploitant verantwoordelijk. Deze gekoppelde websites zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Eventuele illegale inhoud als zodanig, was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Zonder concreet bewijs van inbreuk is een permanente controle op de inhoud van de gekoppelde websites echter niet mogelijk. Na kennisname van eventuele overtredingen zullen wij de gekoppelde websites onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten
De door de beheerder van de pagina gecreëerde inhoud op deze website, valt onder de Duitse auteursrechtwetgeving. Voor duplicatie, verwerking, distributie en elke andere vorm van exploitatie welke buiten de grenzen van het auteursrecht vallen, is schriftelijke toestemming vereist van de betreffende auteur of maker. Het downloaden en kopiëren van deze site is alleen voor privé, niet-commercieel gebruik toegestaan. Indien de inhoud van deze website niet door de beheerder is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen. Indien mogelijk zal de inhoud van derden als zodanig geïdentificeerd worden. Mocht u echter inbreuk op het Auteursrecht opmerken, verzoeken wij u vriendelijk om dit aan ons kenbaar te maken. Na kennisname van eventueel schendingen van het Auteursrecht zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.


Privacy Policy

Privacy
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder opgave van persoonlijke informatie. Voor zover er wel persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) op onze websites worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet gedeeld met derden. Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s met zich mee kan brengen. Complete bescherming van de gegevens tegen inbreuk of toegang door derden is niet mogelijk.

Functionaris voor gegevensbescherming/ opmerking over verantwoordelijke instantie


Data Protection Officer en verantwoordelijke instantie op deze website is:

Andreas Breuckmann
SoftWorX EDV Service
Am Röringkamp 10
48691 Vreden
T. +49 (0) 2564 340 362

De verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt de reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een email aan ons met daarin dit verzoek is hiervoor voldoende. De rechtmatige verwerking van uw gegevens tot het moment dat u uw toestemming intrekt blijft ongewijzigd.


Server-log files
Door de aanbieder van de website wordt automatisch informatie verzamelt en opgeslagen in zogenaamde server-log bestanden. Deze informatie wordt door uw browser automatisch aan ons verstuurd. Dit zijn:
- Browser type en versie gebruikt door het besturingssysteem
- Verwijzende URL
- Hostnaam van de toegangscomputer en tijd van het serververzoek
Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. We behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik hebben.


Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij, in een standaard, automatisch te verwerken formaat, worden overgedragen. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover dit technisch mogelijk is.


Contact
Indien u ons via het contactformulier vragen stuurt, dan worden de ingevulde gegevens, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen, om het verzoek te verwerken en in het geval van vervolgvragen. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.


Google Maps
Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API (Application Programming Interface). De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het nodig uw IP adres op te slaan. In de regel wordt deze informatie verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is een gevolg van onze wens een aantrekkelijke presentatie van onze service te geven en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven locaties op onze website. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, lid f, DSGVO. Meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens is te vinden in het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.


Sociale media

Facebook-plug-ins (knop voor delen en liken)
Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebooklogo of de "Like-Button" op onze site. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, dan kan Facebook de de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik hiervan door Facebook. Voor meer informatie, raadpleeg het privacy beleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebookaccount.


Instagram
De functies van Instagram zijn op onze website geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten. Indien u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u door de Instagram knop aan te klikken, de inhoud van onze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik hiervan door Instagram ontvangen. Zie het privacy beleid van Instagram voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/


YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van websites, aangeduid met een YouTube plug-in bezoekt, word er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. YouTube ontvangt hierdoor informatie over welke website u bezocht heeft. Als u bent ingelogd op uw YouTube account, maakt u het mogelijk voor YouTube om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke YouTube account te koppelen. Dit kan voorkomen worden door uit te loggen op uw YouTube account. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van gebruiksgegevens het privacy beleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.


SSL-encryptie
Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bijvoorbeeld de verzoeken die u ons stuurt als exploitant van de site, SSL-codering. U kunt de gecodeerde verbinding herkennen aan het vergrendelingssymbool in de adresbalk van uw browser en doordat de adresregel wijzigt van http:// in https://.
Als de SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.


Recht op informatie, annulering, blokkering
U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger, alsmede het doel van de gegevensverwerking en het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het bovenstaande adres.


Protest tegen reclame e-mails
Het gebruik van de in de colofon verplicht vermeldde contactinformatie, voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.